header10

Vuggestuen Kernehuset Dagligdagen

Åbningstider

Vuggestuen er åben alle ugens dage fra kl. 06.30-16.30, undtaget fredag hvor vi lukker kl. 15.30. Fra 06.30-08.00 er børnene samlet på 1 stue og fra 08.30-15.00 er der bemanding på alle stuer. Fra 15.45-16.30 er alle samlet med det tilbageværende personale på én stue eller udenfor.

Godmorgen og velkommen

Den personlige modtagelse af barnet er meget vigtig. Der opbygges forskellige ritualer for, hvordan barn og forældre tager afsked med hinanden. Nogle vinker sammen med en af de voksne på stuen – andre vinker fra vinduet.

Samling

Kernehuset har 3 stuer: Bamserne, Kyllingerne og Ællingerne. Kl. 8.30 samles børnene på den enkelte stue til et lille let måltid; tvebakker/knækbrød/frugt og mælk.
Samlingen har det formål at dække et evt. behov for lidt mad og væske, samt at samle børnene til sang. Derudover skaber det en fornemmelse af samhørighed og fællesskab.
Børnene kender hurtigt navnene på hinanden, og de interesserer sig meget for, hvem der mangler og hvorfor.

Aktiviteter

Det er vigtigt at få en god dag med spændende og udviklende oplevelser. Vi vægter derfor udelivet højt og bruger nærmiljøet meget f.eks. med ture til skoven, stranden og ænderne.
Når vi laver fælles aktiviteter deler vi os op i mindre grupper, så nogle leger på legepladsen, nogle er ude at gå og andre er inde. Aktiviteterne kan være musik og bevægelse, klippe, klistre, tegne, male og vandleg. En god historie, at lege alene eller måske med den bedste ven har også høj prioritet.
Vi tager hensyn til det enkelte barn og lægger mærke til dets signaler.

Kost

Vi bestræber os på at skabe en rolig og hyggelig atmosfære omkring måltiderne. Inden maden vasker vi hænder. Børnene øser selv op. De spiser selv alt efter lyst og evne, og vi respekterer deres fravalg af mad.
Vi lægger desuden vægt på, at børnene får en sund, varieret kost.

Bleskift og pusle

På badeværelset er der altid kun få børn ad gangen. Der er fokus på det enkelte barn med nærvær, omsorg og en snak om, hvad vi gør: Børster tænder, skifter ble, sidder på potte, tager tøj af og på m.m.

Sovetid

Med få undtagelser sover alle børn til middag. Børnene sover i barnevogn eller indenfor i soveposer. Barnet må gerne have sut, sovedyr, dyne, pude eller lignende med, da det giver tryghed.

Eftermiddag

Efterhånden som børnene vågner af middagssøvnen, får de eftermiddagsmad. F.eks. boller, koldskål, rugbrød eller grød. Derefter leges ude eller inde alt efter vind og vejr, og børnene begynder efterhånden at blive hentet.

Farvel og tak for i dag

Det er vigtigt at få sagt ordentligt farvel til hinanden. Vi fortæller, hvordan dagen er gået for dit barn.
Det er trygt for barnet, at der er en god kontakt mellem forældre og personale.