header3

Storebørnsgruppen i Vuggestuen Kernehuset

For de ældste børn har vi i Kernehuset en storebørnsgruppe. Bamse stuen er forberedelse til tiden i børnehave, hvor vi lægger op til, at barnet lærer at klare flere ting selv. Bl.a. får børnene små praktiske opgaver og i det omfang, det er muligt, skal børnene selv tage deres tøj af og på, og vi opfordrer dem også til at hjælpe hinanden.

Dagens program kan være en tur til legepladsen, tandlægebesøg, teaterforestilling, brug af Nygadehusets sanse-/motorikrum, skovtur eller sightseeing i byen.

Børnene får mange alsidige oplevelser og kommer på flere forskellige ture. Det sker ikke kun for at underholde børnene, men i særdeleshed for at give børnene motoriske og sociale kompetencer samt for at styrke børnenes selvværd. Det styrker f.eks. børnenes motorik at færdes i skoven, på stranden, på havnen, på legepladsen, i gymnastiksalen og hjemme i vuggestuen. Og ved det udvikles selvværdet, når barnet oplever, at det kan klare ting selv og er en efterspurgt kammerat.

I Kernehuset mener vi, at Bamsestuen tilbyder præcis det lille skub, der giver barnet en fornemmelse af at være stor.