header1

Om Vuggestuen Kernehuset

Vi har hver dag fokus på dit barns trivsel, udvikling og læring, hvilket sker gennem vores værdier og pædagogiske praksis.

Vi vægter, at vi i vores hus hver dag kan tilrettelægge dagen ud fra det 0 til 3  åriges barns behov, udvikling og tempo og vi finder det afgørende at alle børn uanset alder, oplever sig som en ligeværdig deltager af fællesskabet.

Vi er en rén vuggestue med børn i alderen 0 til 3 år. Vores faglige kompetencer og  fysiske rammer tilgodeser lige netop denne aldersgruppes behov på alle måder.

Du er også velkommen til at kontakte os for et besøg, vi viser rigtig gerne huset frem og fortæller om vores hverdag.

Vuggestuen, hvor naturen bruges som læringsrum.

Vi er beliggende midt i Aabenraa by, tæt på skov og strand i en indbydende og tidsvarende bygning med plads til alle. Vores legeplads ser vi som helt unik.