header9

Vuggestuen Kernehuset Børnemiljøvurdering

Vuggestuen Kernehuset udarbejder løbende en børnemiljøvurdering. Det sker i overensstemmelse med Dagtilbudsloven, der netop stiller krav til børnemiljøet. Det sker for at sætte forkus på udviklingen af et godt fysisk, psykisk og æstetisk miljø, der fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Vi har en god atmosfære med glade voksne der har en anerkendende tilgang til børnene og er nærværende i deres arbejde med dem.Børnene har gode muligheder for aktiviteter både ude og inde. Vi prioterer at alle børn kommer ud hver dag.

En børnemiljøvurdering, BMV, er den proces, der skal sætte fokus på børnemiljøet og afdække, hvilke ændringer, der kan være med til at forbedre børnemiljøet.

Den enkelte medarbejder besvarer en række spørgsmål med henblik på at kortlægge børnemiljøet i Kernehuset, ligeledes har bestyrelsen besvaret samme skema set  fra børneperspektiv.