header7

Vuggestuen Kernehuset Målsætning

Kernehuset har som mål, at det enkelte barn udvikler eget selvværd og sociale kompetencer samtidig med, at det bliver mere selvhjulpent i hverdagen.

Sociale kompetencer

Målet er, at barnet udvikler sociale kompetencer

Dette opnås bl.a. ved:

 • at barnet formår at indgå i fællesskab med andre i små og store grupper gennem leg og læring
 • at udvikle barnets evne til at kommunikere
 • at lære barnet at vise hensyn og formå at løse konflikter på en hensigtsmæssig måde

Eksempler:

 • at barnet er opmærksom på de andre børns behov, at de hjælper hinanden med lynlåsen, henter sut eller legetøj til de små
 • at lege rollelege, som at køre i bus eller lege far, mor og børn
 • at barnet opfordres til selv at løse sine konflikter

Selvværdskompetencer

Målet er, at barnet føler selvværd, at barnet føler sig værdifuldt og at barnet oplever, at det kan og tør.

Dette opnås bl.a. ved:

 • at barnet lærer at udtrykke egne følelser; glæde og sorg
 • at barnet får hjælp til at overskride grænser og dermed får succesoplevelser
 • at møde barnet, hvor det er, på en positiv måde
 • at vise barnet respekt og give det ansvar
 • at barnet får lov at føle, at det er noget særligt
 • at barnet får medbestemmelse

Eksempler:

 • at have ekstra fokus på barnet, f.eks. ved fødselsdag/sangleg
 • at det er ok at græde, når far eller mor går
 • at barnet viser vrede, hvis det ikke opnår det, det vil
 • at kravle op, hoppe ned og tage en tur på den store rutchebane er en succesoplevelse
 • at komme over “dørtrinet” og ind på en anden stue og blive mere vovet
  få små opgaver (hente tøj, dække bord)

Selvhjulpen

Målet er, at barnet bliver selvhjulpent

Dette opnås bl.a. ved:

 • at barnet opnår færdigheder indenfor de daglige gøremål

Eksempler:

 • at barnet tager tøj på og af, når det skal udenfor og ind igen, eller når det pusles
 • at barnet lærer om renlighed (at det vasker hænder, børster tænder og tisser på potte eller wc)
 • at barnet øser mad op
 • at barnet lægger sin hagesmæk til vask
 • at barnet kravler op og ned af klapvogn, høje stole og puslebord